Centro de Documentación da AELG
Como os amantes de Monbósc
Obra: Fíos
Autor/a: Varela Puñal, Diana
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2009
Varela Puñal, Diana