Centro de Documentación da AELG
5. Que circunstancias biográficas te levaron ou facilitaron esas lecturas?
Lugar de gravación: MAC, Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2011
Varela Puñal, Diana