Cesáreo
Sánchez

Variacións Nube
 Poesía (Poemario)
 2004
 Edicións A Nosa Terra