Carme
Fernández Pérez-Sanjulián

Repensar Galicia: as Irmandades da Fala (1916-1931)
 Ensaio
 2017
 Museo do Pobo Galego. Xunta de Galicia