Carlos
Sixirei Paredes

Historia de América. Dende as orixes aos tempos actuais
 Divulgación (Historia)
 decembro de 2009
 Ir Indo Edicións