Centro de Documentación da AELG
A rasura poética de Eugenio de Andrade
16 de xuño de 2005
Quiroga, Carlos
Fonte: Revista das Letras, nº 534 (xuño 2005)