Centro de Documentación da AELG
O asociacionismo coruñés
17 de maio de 2001
Pereira, Carlos
Fonte: El Ideal Gallego