Centro de Documentación da AELG
Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos - Consideracións metodolóxicas para a edición crítica de textos literarios galegos do século XX. O caso de O porco de pé (autoría de Olivia Rodríguez)
Obra colectiva