Camilo
Nogueira

Europa, o continente pensado
 Ensaio (Política)
 abril de 2008
 Editorial Galaxia