Centro de Documentación da AELG
4. Cal é a orixe da túa vocación literaria?
Lugar de gravación: Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2013
Franco, Camilo