Centro de Documentación da AELG
Estorias breves, vida longa
Iglesias, Bieito
Fonte: Protexta 15, Verán 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)