Centro de Documentación da AELG
I Congresso de Escritores de Língua Portuguesa
marzo de 1989
Autores/as relacionados/as: