Centro de Documentación da AELG
Lorenzo Varela no labirinto da luz
17 de maio de 2005
Ramos, Baldo
Fonte: El Ideal Gallego