Centro de Documentación da AELG
Monólogo do calígrafo - Algalia
Ramos, Baldo
Le: Vilanova, Manuel
Lugar de gravación: MARCO
(Vigo)
Ano de gravación: 2008