Armando
Requeixo

Poemas do Carricanto, de Fernando Pérez-Barreiro
 Edición crítica (Poesía)
 decembro de 2017
 Edicións Espiral Maior