Centro de Documentación da AELG
Canción para Pura Vázquez
Obra: Perfís e poéticas
Autor/a: Penas, Ánxeles
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Penas, Ánxeles