Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: A Esmorga
Autor/a: Blanco Amor, Eduardo
Lugar de gravación: Museo Provincial de Lugo (Lugo)
Ano de gravación: 2007
Reigosa, Antonio