Centro de Documentación da AELG
Cal ou cales son as lecturas que alimentan a túa obra? Cales pensas que te puideron influír en maior medida? 
Lugar de gravación: Museo Provincial de Lugo (Lugo)
Ano de gravación: 2014
Reigosa, Antonio