Centro de Documentación da AELG
3. Cales son as lecturas que alimentan a túa obra?
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2011
García Teijeiro, Antonio