Centro de Documentación da AELG
2. Cales son os referentes da túa escrita?
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2011
García Teijeiro, Antonio