Centro de Documentación da AELG
"HESPAÑA"
7 de xaneiro de 2000
Aleixandre, Marilar ; Baamonde, Antón ; Beramendi, Justo ; Bouza Álvarez, Fermín ; Braxe, Lino ; Chao Rego, Xosé ; Costa Rico, Antón ; Fonte, Ramiro ; González Gómez, Xesús ; Iglesias, Bieito ; Queizán, María Xosé ; Reixa, Antón ; Rivas, Manuel ; Seoane, Xavier
Fonte: El País Dixital