Centro de Documentación da AELG
«Hai moitos anos que cansei dese tal Reixa, paréceme algo prosma»
Ana Salgado
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Protexta 08, Outono 08 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)