Antón
Fortes Torres

Figuras masculinas de meio-corpo
 Poesía
 1997
 Edicións Espiral Maior