Centro de Documentación da AELG
A derradeira lección do mestre
Obra: Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV-XX)
Autor/a: Costa Rico, Antón
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008
Costa Rico, Antón