Centro de Documentación da AELG
[Fragmento]
Obra: Ensayo histórico sobre a cultura galega
Autor/a: Otero Pedrayo, Ramón
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008
Costa Rico, Antón