Centro de Documentación da AELG
Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV-XX) - A derradeira lección do mestre
Costa Rico, Antón
Lugar de gravación: MARCO
(Vigo)
Ano de gravación: 2008