Centro de Documentación da AELG
Como progresamos (sen saber onde iamos)
Baamonde, Antón
Fonte: Protexta 17, Inverno 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)