Centro de Documentación da AELG
A república en Galicia
Baamonde, Antón
Fonte: Protexta 16, Outono 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)