Centro de Documentación da AELG
As moradías do vento - [Escolma]
Avilés de Taramancos, Antón