Centro de Documentación da AELG
Última fuxida a Harar - Poema (Cap. Cruxol de amor e cofre dos olvidos)
Avilés de Taramancos, Antón
Le: Fernán-Vello, Miguel Anxo
Lugar de gravación: Casa do Concello
(A Coruña)
Ano de gravación: 2007