Centro de Documentación da AELG
"Estremas fala da usurpación dos discursos, da linguaxe, dos corpos"
Ana Salgado
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Protexta 17, Inverno 11 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)