Centro de Documentación da AELG
Limiar [á antoloxía En tránsito. Poesía galega en Madrid, 2001]
Acuña, Ana
Fonte: poesiagalega.org (2001)