Centro de Documentación da AELG
Celso Emilio Ferreiro e os poetas
Acuña, Ana
Fonte: poesiagalega.org (2004)