Centro de Documentación da AELG
Os Juegos Florales da A.C.A. "Santa Cecilia" (Marín): poemario de Celso Emilio Ferreiro e variantes voluntarias posteriores
Acuña, Ana
Fonte: Madrygal: Revista de estudios gallegos, Nº 1, 1998