Centro de Documentación da AELG
"A lembranza con nosoutros sexa" nos dez anos de Madrygal
Acuña, Ana
Fonte: Madrygal, 2007, 10