Centro de Documentación da AELG
Os primeiros anos do grupo Bilbao (1996-2001)
Acuña, Ana
Fonte: Os primeiros anos do grupo Bilbao (1996-2001) Ana Acuña Trabazo Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, Nº 17, 2012