Centro de Documentación da AELG
Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro. Apuntamentos sobre a actividade asociativa e literaria de Celso Emilio Ferreiro en Madrid
Acuña, Ana
Fonte: Madrygal, 2012, 15