Centro de Documentación da AELG
Xosé Neira Vilas. Escritor e académico
Acuña, Ana
Autores/as relacionados/as:
Fonte: Madrygal: Revista de estudios gallegos, ISSN 1138-9664, Nº 16, 2013, páxs. 211-222