Centro de Documentación da AELG
Os outros feirantes - Bertoldo de Reades
Cunqueiro, Álvaro
Le: Martínez Pereiro, Xosé Luís
Lugar de gravación: Casa do Concello
(A Coruña)
Ano de gravación: 2007