Centro de Documentación da AELG
Cal ou cales son as lecturas que alimentan a túa obra? Cales pensas que te puideron influír en maior medida?
Lugar de gravación: Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)
Ano de gravación: 2013
Conde, Alfredo