Alfonso
Álvarez Cáccamo

Escolma de familia. Cen anos de poesía
 Poesía (Poemario)
 decembro de 2000
 Edicións Xerais