Centro de Documentación da AELG
Fragmentos de Teatro pra a xente e Farsas para títeres
Obra: Teatro pra a xente
Autor/a: Blanco Amor, Eduardo
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2020
Mene, Álex