Centro de Documentación da AELG
Poema visual 14 - Sen título
Momán, Alberte