Centro de Documentación da AELG
Poema visual 09 - Sen título
Momán, Alberte