V Xornadas de Literatura e Ensino. Cartografías do presente: a Literatura Galega do século XXI (2000-2016)
15 de outubro de 2016
Presentación da Xornada
Presentación da mesa redonda "Como explicar a historia da literatura galega desde o século XXI?"
Mesa redonda "Como explicar a historia da literatura galega desde o século XXI?"
Mesa redonda "Como explicar a historia da literatura galega desde o século XXI?"
Mesa redonda "Como explicar a historia da literatura galega desde o século XXI?"
Mesa redonda "Como explicar a historia da literatura galega desde o século XXI?". Coloquio
Presentación da mesa redonda "Ficcións narrativas para conquistar novos públicos"
Mesa redonda "Ficcións narrativas para conquistar novos públicos"
Mesa redonda "Ficcións narrativas para conquistar novos públicos"
Mesa redonda "Ficcións narrativas para conquistar novos públicos"
Mesa redonda "Ficcións narrativas para conquistar novos públicos". Coloquio
Presentación da mesa redonda "Que literatura galega nos piden os tempos?"
Mesa redonda "Que literatura galega nos piden os tempos?"
Mesa redonda "Que literatura galega nos piden os tempos?"
Mesa redonda "Que literatura galega nos piden os tempos?"
Mesa redonda "Que literatura galega nos piden os tempos?". Coloquio