II Xornada da Sección de Literatura Dramática: O papel da literatura dramática no proxecto dun teatro nacional
Intervención de Afonso Becerra, vogal de Literatura Dramática da AELG
Aula maxistral de Toni Casares
Coloquio