Parlamento de Escritoras-es. Identidade e dereitos civís desde a escrita
Do 15 de marzo de 2019 ao 16 de marzo de 2019