A literatura galega nas súas voces 2021
Título do vídeo: Diana Varela Puñal. Poesía
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
Protagonistas do vídeo: Varela Puñal, Diana