A literatura galega nas súas voces 2021
Título do vídeo: Antón Reixa. Ensaio
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2021
Protagonistas do vídeo: Reixa, Antón