Acto cívico e reivindicativo en lembranza do traslado dos restos mortais de Rosalía de Castro
Daniel Salgado El País, 27/06/2010
Maré Galicia Hoxe, 01/07/2010
Francisco Fernández Rei Galicia Hoxe, 04/07/2010
Maré Galicia Hoxe, 06/07/2010
Carlos Callón Galicia Hoxe, 12/07/2010
Ana Calvo El Correo Gallego, 14/07/2010
Jéssica Mouzo La Opinión, 15/07/2010
Maré Galicia Hoxe, 15/07/2010
Jéssica Mouzo Faro de Vigo, 15/07/2010
Alberto Ramos Xornal de Galicia, 16/07/2010
Carmén Adán Xornal de Galicia, 16/07/2010
Vanesa Oliveira El Correo Gallego, 16/07/2010
Vanesa Oliveira Galicia Hoxe, 16/07/2010
Felipe Senén La Opinión, 18/07/2010
María Obelleiro ANT, 22/07/2010
Cesáreo Sánchez Iglesias ANT, 22/07/2010
Marta Dacosta ANT, 22/07/2010
Belén Puñal Tempos Novos, 01/08/2010